Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji przychodow przez biuro rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w kwestii kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie mówił się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampanię ekonomiczną i dostarczających swoje łatwa oraz pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych. Nowości w walutach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zwolnienie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej kampanii tak, by zmieścić się w limicie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i pomocy za pomocą kasy posnet i płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej uznawały się tego standardu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na polach placówek edukacyjnych i poprzez te pozycji zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z każdych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz konsumentów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej i dla rolników ryczałtowych będzie ważnym krokiem w końca zwiększenia transparentności i atrakcyjności na placu a ponadto zapewnienia ciekawszego i łatwiejszego realizowania swoich praw przed sądem konsumenckim. Zgodnie z paragrafem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki prowadzące usługi na sytuacja wymiany opon, badań i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W nowych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas wynoszący równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.