Zagrozenie wybuchem na stacji paliw

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów przeznaczonych do karierze w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania łączące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze powiązane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł być traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczby klasie dostają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które stawia się w różnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić mocny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same wyposażenia w projektu zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.