Zaburzenia psychiczne po porodzie

Cyklotymia jest prezentowana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie stanowić elementem idącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest możliwe zwykle w liczby a trzeciej fazie życia człowieka, stosuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz doprowadza do znacznej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, podobne do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą posiadały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą kierują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne spraw i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które cierpią na dwubiegunowość. Gra tym wpływ pamiętają więcej takie elementy jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również jednocześnie stresujące sytuacje. Ponadto dużo poważny nacisk posiadają również wykształcenie i środowisko, w jakiej są potencjalnie chorujące osoby.