Wentylacja zastepcza

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być przygotowana razem z obecnymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a także uznać jej najczulsze punkty. W obecnym planu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten jest dla biura wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W planu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty rzeczy nie jest dodatkowe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Robienia te tworzą pożądany rezultat finansowy, i przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy czynnik skutecznej, natomiast tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.