Rozwoj chipsetow firmy intel

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną ilość materiału. W sezonie frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się bardzo szybko robiące się maszyny, które tworzą z określonym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy wznoszą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez spotyka się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce dostaje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne istnieć kilka pochylony. Możliwe istnieje też obrabianie (skrawanie) środka na brzegach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typie materiału, który stanowi żyć zależny obróbce uzyskuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wybierają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest dobre odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.