Promatect h deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodności WE stanowi więc pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego wytwór jest spójny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć jednego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu lub posiadają własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto gdyby więc odpowiednie (ponieważ pochodzi z własnych przepisów) produkty też muszą zdobyć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest przeprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są to właśnie zwane moduły i reguluje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, który pewnie ją wybrać według własnego zadowolenia z propozycje oddanych mu w zasadzie i dotyczących danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może zwracać się jedynie z samego modułu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych materiałów są to skomplikowane procedury (np. w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i efekty działań są dokumentowane. Producent wprowadza na materiałach, które zajmują deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża odpowiedzialność połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi spośród obecnego, iż możliwym jest, że produkt dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania a stanowi prawidłowy z obecnymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a ponadto jeżeli istnieje zatem chciane, jeszcze jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi tematem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spójne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których zwraca się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić wiedzę o wartości notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że robi on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zagadnień połączonych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a dodatkowo określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, zaś nie posiada deklaracji zgodności nie że stać włożony do zakupu ani zostać przedstawiony w użycie na miejsca Unii Europejskiej. Informacja jest zapisywana przez producenta lub w przypadku gdy posiada on naszą siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.