Pakowanie prozniowe trwalosc

Próżniowe pakowanie żywności jest najpiękniejszym środkiem na zapewnienie jej przed zepsuciem. Z tej technologie korzystają, zarówno, producenci, kiedy również gospodarstwa domowe. Można wyróżnić dania do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają towary w woreczku foliowym, lub w zbiorniku do tego danym. Dania te stanowią zgrzewy na granicy worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym odpowiednią wilgotność, konsystencję, gust i smak, i tymczasem są zabezpieczone przed przedostaniem się do wnętrza opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na sposób działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w jakiego wnętrzu zbiera się worek zgodnie z wynikiem. Jej wyjątkową wartością jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu dostaje się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co jest ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Wartością istnieje jeszcze możliwość użycia w toku produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co dobrze ogranicza koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbycie istnieje kluczowy wybór pakowarek komorowych, co zezwala na jej właściwi dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, oraz wielkości. Przeznaczone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z umieszczonym w produktem, znajduje się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, układa się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania wykorzystuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe pozwolą na pakowanie artykułów o niezwykłych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Zaletą jest również wielu niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność i większe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są zwłaszcza dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.