Lampy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które brane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czy ich elementów i popularni.

W klubie ze szerokimi rozbieżnościami w rozmiarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie spokojniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do czynności w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do funkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić właśnie oznakowane i przejść szereg testów, jakie mają na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz znaczenia tego modelu urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tutaj.