Ksiazki o produkcji czekolady

Czekolada stanowi jakimś spośród najbardziej popularnych przysmaków. Znajduje różnorakie zastosowania w kuchni, kieruje się ją w moc wersjach. W mało każdym sklepie można przyjąć wyroby czekoladowe w różnych postaciach. Znana jest zarazem czekolada mleczna kiedy i gorzka. Produkcja czekolady jest procesem dosyć skomplikowanym. Pierwszym etapem jej wywoływania jest oczyszczanie ziarna kakaowego z łuski. Następnie ziarno jest ludzie obróbce termicznej, podczas której pozbawia się je bakterii. Następnym etapem jest poddanie wyprażonego jądra ziarna tak zwanemu śrutowaniu, czyli prościej mówiąc łamaniu. Śruta jest rozdrabniana, a w produktu tego procesu powstaje miazga kakaowa. Następnie elementy są odpowiednio dozowane, w relacje z tego jaki wyrób wybiera się uzyskać. Miazga jest mielona zdecydowanie w toku automatycznym. Po wejściu tych procesów jest ona budowę sypką, którą określa się prószem. Jest on budzony procesom konszowania. Do realizacji czekolady konieczne jest skorzystanie odpowiednich maszyn. Do cięta masy kakaowej polecane są młyny dwu i pięciowalcowe. Do pierwszego etapu realizacji czekolady używa się maszyn zwanych konszami. Procesy konszowania przenoszą się również na gorąco jak natomiast na mokro. Proces konszowania na gorąco jest ważnym etapem wytwarzania czekolady. Końcowy etap produkcji odbywa się w urządzeniu zwanym temperówką. Obróbka za jego usługą polega na rozbiciu tłuszczu kakaowego do kryształów o najmniejszych wymiarach. Dzięki temu czekolada uzyskuje właściwe sobie walory smakowe i indywidualny połysk.