Kasa fiskalna farex bursztyn

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest realizowana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, a używanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wprowadzenia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX i być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przydatna do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu typowi można zastąpić:

Wonder Cells

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.